Laser

Laser

Vetenskaplig forskning


Jag använder en kall laser som heter PL-Touch och kommer från Erchonia®. På fackspråk kallas detta låglevellaserterapi (LLLT) och är en grundligt studerad metod för att bland annat minska smärta och förbättra prestationsförmåga, med vetenskapligt bevisad effekt i många forskningsstudier.


Lasern känns inte när man behandlar med den då den inte alstrar någon värme. De välgörande och läkande effekterna känner man desto mera av!


Den laser jag brukar är godkänd enligt alla tänkbara säkerhetsföreskrifter:

CE Mark

CB Certified

ISO 13485 Medical Device Quality

IEC 60601-1 Safety

IEC 60825-1 Laser Safety

60601-1-2 EMC

CMDCAS

Varför hjälper lasern? 

 

Varför fungerar lasern?


Det lågenergilasern gör kallas fotobiomodulation, det vill säga påverkan av cellen genom ljus.

Bland annat melatonin suger upp ljusstrålarna från lasern och effekten är en ökning av energiproduktionen i cellens egna lilla kraftverk.


Det i sin tur gör att läkning underlättas och snabbas på. Dessutom produceras mer av ett ämne som bland annat vidgar blodkärlen och leder till både bättre syresättning av området och minskad inflammation.


Jag arbetar dock inte enbart på själva problemområdet med lasern, utan använder den också för att optimera din hjärnas tolkning av vad som hänt i din kropp. När hjärnan upplever fara skickar den ut varningssignaler - som smärta. Att det gör ont är hjärnans sätt att säga STOPP! Det här kan vara skadligt!


Hjärnans främsta funktion är alltid vår överlevnad, men ibland har tolkningen av informationen den får blivit lite skev efter tidigare upplevelser som hjärnan lärt sig varit ett hot mot oss på något sätt. Det kan vara en olycka, ett känslomässigt trauma, en kirurgisk rutinoperation, en stressad social situation, ja nästan vad som helst där hjärnan uppfattat en hotbild.


Med hjälp av neurovetenskap och lågenergilaser får jag kommunikationen mellan hjärna och kropp att fungera bättre, med tydliga signaler från kropp och omgivning om vad som behövs göras istället för snåriga stigar av vag information som kan förvirra din hjärna och få den att skicka ut kontraproduktiva åtgärdssignaler.


Välkommen på en konsultation där vi går igenom vad jag kan göra för dig! Vilket mål har du för din hälsa?