Applicerad Neurologi

Allt vi upplever kommer från hjärnan!

 

Vår hjärna tar in information från allting runtomkring oss och från vårt inre. Ibland misstolkar den signalerna som kommer in, exempelvis om vi varit med om en olycka där vi skadat oss. Hjärnan vill skydda från ytterligare skada och om den känner sig hotad i en situation kan det hända att den skickar ut varning - i form av smärta! Trots att det egentligen inte finns någon fara. Kanske går hjärnan ännu ett steg längre, och stänger helt enkelt av någon funktion för att hindra kroppen att utföra det som den uppfattar som skadligt.

 

Hjärnan vill oss väl, det primära målet är alltid överlevnad. Samtidigt så är den lat, och det enda den vill låta oss göra är det vi redan gör. Funktioner och rörelser som inte används, de tappar vi när hjärnan istället fokuserar på att få det vi faktiskt gör perfekt. Sitter du still i tio timmar per dag, blir din hjärna mer och mer ovillig att låta dig stå...

 

Med applicerad neurologi och rörelseterapi, ökar jag kvaliteten på de signaler som går upp till hjärnan. Det i sin tur gör att hjärnan kan tolka dem bättre eller mer "rätt" vilket skapar en förbättrad signal ut. Det kan röra sig om minskad smärta, större rörelseförmåga, mindre besvär från ett antal diagnoser och inte minst neuropsykiatriska sådana, eller helt enkelt en förbättrad prestationsförmåga vare sig du är elitidrottare eller vill ha mera ork i vardagen. Mitt mål är att optimera din hjärna!

Applicerad Neurologi